Weer een mooie bijdrage van sponsor van het eerste uur

Door het organiseren van een boekenfonds maakt een overheidsinstelling het mede mogelijk dat wij al jaren wekelijks een lunch kunnen aanbieden op twee basisscholen in Freetown. Medewerkers en vrienden van Leonechild brengen gelezen boeken mee en deze worden geplaatst in de bibliotheek op het werk. Tegen een kleine vergoeding worden deze boeken meegenomen en de opbrengst komt ten gunste van onze stichting. Uit de nu ontvangen bijdrage kunnen wij een derde van onze leerlingen gedurende vier weken een lunch aanbieden.

Weer bedankt voor jullie inzet voor onze stichting.