Leonechild Scholarships (schoolbeurzen)

Leonechild zal in het schooljaar 2011 starten met individuele schoolbeurzen in Sierra Leone. Deze schoolbeurzen zijn voor de beste scholieren van de klas (volgens het staatsexamen), die na de lagere school zouden willen doorleren maar hiervoor niet het geld hebben. Leonechild
gaat de beste jongen en het beste meisje van twee scholen de kans bieden zich verder te ontwikkelen. We starten met 4 schoolkinderen en willen dit bij succes uitbreiden.
We hebben hiervoor duidelijke regelementen opgesteld waaraan iemand moet voldoen, wil hij/zij in aanmerking komen voor een Leonechild beurs. We gaan u informeren wie de LC beurzen krijgen, we willen mensen of bedrijven in Nederland de kans bieden persoonlijk een kind in Sierra Leone te steunen. Meer informatie hierover volgt later.