Happy 2019!

Deze beste wensen van alle schoolkinderen van “onze” scholen in Aberdeen (Sierra Leone).